Mechaniczne czyszczenie
kanałów wentylacyjnych

  +48 662 032 607

 

Usługi dodatkowe 

 

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF” z Rudy Śląskiej przedstawia ofertę na kompleksowe prace podwykonawcze z następującego zakresu:

 

prace z azbestem, również wysokospecjalistyczne,

 docieplania stropodachów i dylatacji granulatami z wełny, celulozy i styropianu,

 mechanicznego czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wizją kanałów i przestrzeni trudnodostępnych robotem inspekcyjnym i kamerą endoskopową,

 specjalistyczne rozbiórki sprzętem lekkim, wszędzie tam, gdzie nie można wykorzystać sprzętu ciężkiego.

 

Nasza firmie działa w branży budowlanej od 2005 r.

 

Wykonujemy również:

 ręczne prace demontażowe i rozbiórkowe wraz z utylizacją odpadów,

 prace pomocnicze, ręczne prace ziemne,

 wszelkie prace fizyczne w trudnych warunkach.

 

Zapewniamy:

 ok. 20 pracowników (wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę, przeszkoleni, posiadający badania wysokościowe), w tym: montażyści rusztowań, obsługa wózków widłowych, wind,

 Szerokie wyposażenie sprzętowe, w tym samochody HDS, bramowe, kontenery 
na odpady,

 Nadzór nad pracownikami,

 Wysoki poziom BHP (posiadamy dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy),

 Szybki czas reakcji, mobilność, praca w delegacji.

 

W SEZONIE ZIMOWYM OFERUJEMY KORZYSTNE CENY USŁUG!

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI