INSPEKCJA

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych

Inspekcja kanałów wentylacyjnych - robot

Inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego robota inspekcyjnego wyposażonego w kamery video oraz z zastosowaniem kamer endoskopowych, co zapewnia wizualną kontrolę badanego kanału.

Kontrola wizualna pozwala:

Po   przeprowadzeniu   inspekcji wizualnej    opracowujemy   dokumentację filmową i fotograficzną oraz  sporządzamy protokół inspekcji instalacji  wentylacyjnych w obiekcie.