Mechaniczne czyszczenie
kanałów wentylacyjnych

  +48 662 032 607

 

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

 

 

W zakres naszych usług obok inspekcji i czyszczenia kanałów wentylacyjnych wchodzi również realizacja prac dodatkowych.

 

opracowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem priorytetu utrzymania ciągłości pracy obiektu, możliwa realizacja usługi na zmianie nocnej!

zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się w obrębie prowadzonych prac, oraz uporządkowanie pomieszczeń po wykonaniu prac,

 wykonanie otworów technologicznych oraz montaż klap rewizyjnych posiadających atest PZH (w razie konieczności),

 pobranie prób do analizy mikrobiologicznej (w razie konieczności),

 mechaniczne czyszczenie przewodów,

 chemiczne czyszczenie kanałów: odtłuszczanie, dezynfekcja i rozpylanie środków chemicznych oraz odfiltrowanie nieprzyjemnych zapachów przy użyciu środków zatwierdzonych przez PZH (w razie konieczności),

 inspekcja oraz ocena stanu zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych w trakcie i po wykonaniu czyszczenia przy użyciu specjalistycznego robota inspekcyjnego,

 wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej,

 utylizacja odpadów,

sporządzenie raportu powykonawczego i wystawienie Protokołu wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych w obiekcie.

 

 

PRZED czyszczeniem kanału wentylacyjnego

PO czyszczeniu kanału wentylacyjnego

 

 

Maszyny używane podczas czyszczenia wentylacji

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI